Geef voor meer ruimte voor natuur!

Geef voor meer ruimte voor natuur!

Ja, ik doe graag een donatie!
Totaal


 

_________

Beste wadliefhebber,

Waar ik ook ben in het waddengebied, altijd geniet ik van de rust en de ruimte om me heen. Helaas wordt de ruimte voor natuur steeds verder bedreigd door mijnbouw, militaire activiteiten en andere zichtbare en onzichtbare activiteiten. Kortom, het gebied heeft het zwaar.

Geef voor meer ruimte voor natuur
Wij laten wadliefhebbers op verantwoorde manier genieten van de natuur en de ruimte van het waddengebied. Tegelijkertijd verzetten we ons tegen schadelijke activiteiten die de ruimte voor natuur steeds verder inperken. Dat is ons dagelijks werk; de reden van ons bestaan. Soms moeten we  echter op veel vlakken tegelijkertijd actie voeren. Of duurt de strijd tegen een schadelijke activiteit langer dan we dachten. Daarom vragen we je om een donatie.

Waar besteden we je donatie aan?
We moeten extra juridische kosten maken om de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee van tafel te krijgen. We vechten de natuurvergunning van Defensie aan om ervoor te zorgen dat militaire activiteiten in het gebied minder verstorend zijn voor de natuur. En we starten een campagne om meer aandacht te vragen voor de natuur van de Waddenzee.

Alvast veel dank voor je steun!

Lutz Jacobi
Directeur Waddenvereniging