Geef een tientje voor de trek!

Geef een tientje voor de trek!

Help ons met een extra donatie om de vogels – en daarmee het hele waddengebied – te beschermen met een extra donatie. De Waddenzee is voor hen een onmisbaar station op de vogeltrekroute: de vogels vinden er hun rust en het voedsel dat ze nodig hebben.

Ja, ik doe graag een extra donatie!Totaal


 

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van je donatie, conform ons privacybeleid.

 

————————————————————————————————————-

Beste waddenliefhebber,

Als de zomerdagen voorbij zijn, de bladeren geel en rood kleuren en de temperatuur daalt, dan beginnen miljoenen wadvogels aan een lange internationale reis. Ze verplaatsen zich naar overwinteringsgebieden en moeten voordat ze aan hun grote vliegtocht beginnen, genoeg eten om de reis te overleven.

Waddenzee van belang op wereldschaal
We kunnen wel zeggen dat de Waddenzee een onmisbaar station is op de vogeltrekroute: de vogels vinden er hun rust en het voedsel dat ze nodig hebben. Maar tijdens hun verblijf komen de vogels heel wat gevaren tegen. Kunstmatig licht van platforms op zee, vervuiling veroorzaakt door scheepvaart en industrie of verstoring door militaire oefeningen bijvoorbeeld.

Een tientje voor de vogeltrek
Help ons om de vogels – en daarmee het hele waddengebied – te beschermen met een extra donatie. Wij zetten dit geld in om:
• Cursussen te verzorgen voor ondernemers in het waddengebied om lichtvervuiling tegen te gaan.
• Campagne te voeren tegen de verstoringen die worden veroorzaakt door militaire oefeningen.
• Jut-activiteiten te organiseren in het stormseizoen, om te voorkomen dat vogels verstrikt raken in plastic.

Veel dank!

Hartelijke groet,

Lutz Jacobi
directeur Waddenvereniging